top of page

Lorinda Sarita T. Cachuela

English, Reading, Tagalog

English:

I have been teaching English for about 20 years from the time I started my teaching career when I was 18 years old at Adamson University where it all begun.

English teaching has given me the opportunity to land an ESL teaching job in Kazakhstan at School No. 198 in Kyzylorda City which is a public school.

I have taught English to different age levels from kids, students, young adults and professional.

What keeps me busy on my spare time is reading, listening to music of different genres, watching documentary and movies, and drawing.

LEARNING is a life time process; you learn new things every day.

Tagalog:

Ako ay 20 taon ng natuturo ng Ingles pamula ng ako ay 18 taong gulang sa Adamason University habang ako ay nag-aaral ng aking karera.

Ang pagtuturo ng Ingles ay nag bigay sa akin ng pagkakataon na makakuha ng trabaho sa pagtuturo ng ESL Sa Kazakhstan sa School No. 198 sa lungsod ng Kyzylorda na isang pampublikong paaralan.

Mahilig akong magbasa, makinig ng musika ng iba’t ibang genre, manood ng dokumentaryo at pelikula, at gumuhit.

Ang PAG-AARAL ay isang prosesong na panghabangbuhay: natututo ka ng mga bagong bagay sa araw-araw.

Lorinda Sarita T. Cachuela
bottom of page